Sant Feliu d’Avall

Centres educatius i nivells on l’APLEC realitza intervencions d’iniciació al català:

  • Escola maternal La Trobada:

  • Escola elemental: