El reconeixement del català progressa a Catalunya Nord

Article publicat al portal Exterior.cat redactat per Alà Baylac, president de l’APLEC

Una petita revolució s’ha esdevingut a l’Estat francès amb l’aprovació per l’Assemblea nacional – contra pronòstics – el dijous 8 d’abril de 2021 de la primera llei de tota la història (de la 5a República) que pretèn explícitament protegir i promoure les llengües anomenades “regionals”. La llei en qüestió dita “relativa a la protecció patrimonial de les llengües regionals i a llur promoció” ha vist el dia gràcies a la tossuderia d’un diputat autonomista bretó, Paul Molac, i al suport d’un nombre sempre més elevat d’entitats, militants de les llengües i d’elegits que els darrers mesos han orquestrat una campanya permanent de mobilització a favor del text de llei.

Però la proposició de llei, amb l’hostilitat oberta i l’avís contrari del govern (especialment del ministre d’Educació), no hagués pogut ser aprovada sense el vot favorable de bona part dels diputats macronistes de la majoria presidencial La République en Marche que van desobeir les consignes ministerials i van votar a favor de la llei. La majoria obtinguda – 247 a 76 – deixa prou clara aquest desafiament dels diputats macronistes; en tot cas d’una evolució significativa de la representació parlamentària per la qüestió de la necessària protecció de les llengües. Els 3 diputats catalan – Sébastien Cazenove, Laurence Gayte i Romain Grau – hi van votar a favor.

Un petit esdeveniment històric

L’aprovació de la llei de protecció de les llengües regionals constitueix un petit esdeveniment històric dins la vida política de França. Una petita esquerda en la muralla ciclopea del jacobinisme i la intolerància – cada cop més se parla obertament de la glotofòbia de França – lingüística de la República francesa. No cal amagar que la victòria per simbòlica que sigui necessita anar molt més enllà i desplegar uns mitjans i unes polítiques considerables per pretendre invertir el declivi de les llengües “regionals” i salvar-les. Almenys surten de la seua condició de “fora de la llei” i d’absència total de reconeixement en el qual eren fins ara. Catalunya Nord passa a ser l’últim territori dels Països Catalans a tenir una legislació que reconeix mínimament el català. El progrés legislatiu francès ve doncs a reforçar la seguretat lingüística del conjunt de la catalanofonia.

Les conseqüències concretes

Queda per veure com s’aplicarà la llei – no perdem de vista que França és un país centralitzat en el qual no hi ha pas cap marge per unes polítiques autonòmiques, totes les competències essent de l’Estat – i quin serà l’abast del seu desplegament. En tot cas, podrà tenir efecte en 4 àmbits concrets.

El primer és que les “llengües regionals” passen a formar part del patrimoni francès objecte (segons les lleis i dispositius ja existents) de protecció. Diu la llei : “…patrimoni lingüístic, constituït per la llengua francesa i les llengües regionals. L’Estat i les col·lectivitats territorials concorren a l’ensenyament, a la difusió i a la promoció d’aquestes llengües.” (art. 1r).

En segon lloc, la llei autoritza (art. 8) la retolació bilingüe – en francès i en la llengua regional – als serveis públics, edificis públics, a la via pública i als suports de comunicació institucionals. D’aquesta manera, s’evita que el que ja era una pràctica habitual a certes zones – País Basc, Bretanya, Còrsega, Catalunya Nord – pugui ser impugnat i tingui ara protecció legal i sigui desenvolupat.

La tercera mesura és l’autorització que d’ara endavant les famílies puguin inscriure a l’Estat civil de manera oficial i correcta els noms de les seues filles i fills en “llengua regional”. Cosa que fins ara era denegat i quasi sistemàticament objecte de recurs davant dels tribunals per les autoritats. La llei diu: “Els signes diacrítics de les llengües regionals són autoritzats en els actes d’estat civil” (art. 9). Així el meu fill Martí ja té previst demanar la correcció oficial del seu nom que 12 anys enrere i després de 10 anys de judicis va veure refusat el seu accent a la i…

Fi de la il·legalitat de la immersió

Finalment la llei ha de permetre que s’acabi el caràcter il·legal de la immersió lingüística a escola (tal com prescrivia fins ara la jurisprudència i els dictàmens del Consell constitucional i el Consell d’Estat). Diu la llei que s’afegeix a les modalitats ja existents “un ensenyament immersiu en llengua regional, sens perjudici de l’objectiu d’un bon coneixement de la llengua francesa” (art. 4). Concretament permet que siguin legalment emparades les pràctiques d’ensenyament immersiu de les escoles privades associatives : Bressola a Catalunya Nord, Diwan a Bretanya, Ikastolak de Seaska al País Basc, Calandretas occitanes, però també de les escoles públiques a qui toleraven de proposar immersió de manera “experimental” però sense cap seguretat jurídica (les dues escoles Arrels a Perpinyà, la vintena de maternals públiques al País Basc).

Queda per veure si el Ministeri d’Educació permetrà un desenvolupament de l’oferta immersiva. També no és encara clar que el Consell constitucional no intervingui la llei. La continuïtat de la mobilització social i la determinació dels elegits continuarà sent la garantia que la llei s’apliqui i que les polítiques lingüístiques a favor del català tirin endavant de totes formes, amb llei o sense llei. Per això durant tot l’any 2020, les administracions locals, associacions i actors de la defensa del català han anat posant en marxa el primer organisme de política lingüística de Catalunya Nord, l’OPLC – Oficina Pública de la Llengua Catalana.

Alà Baylac és professor a l’Institut Franco-Català Transfronterer de la Universitat de Perpinyà i president de l’Associació per a l’Ensenyament del Català

LLEI HISTÒRICA PER LA PROTECCIÓ DEL CATALÀ I L’ENSENYAMENT IMMERSIU

El 8 d’abril 2021 s’ha de marcar amb una creu al calendari : per primer cop una llei francesa ha estat aprovada per garantir « la protecció patrimonial de les llengües regionals i llur promoció ».

Gràcies a la tossuderia del diputat bretó Paul Molac, al suport constant i cada cop més ample de les associacions, dels militants i d’elegits de tots colors, i gràcies al vot decisiu dels parlamentaris LReM – aquí els tres diputats catalans, Romain Grau al capdavant, que és també vice-president del Groupe d’étude Langues régionales a l’Assemblea – un quadre jurídic permet d’ara endavant de protegir les llengües, autoritza la senyalètica bilingüe així com la inscripció oficial i correcta dels noms en llengües regionals a l’Estat civil, i per fi reconeix l’existència i la legitimitat de l’ensenyament dit immersiu per les llengües regionals (la immersió en francès ell ja és la regla per tothom).

Concretament per al català, els petits Martí, Lluís, i altres Núria o Mel·lina haurien de veure respectada la integritat de llur nom, i les classes immersives en català de les escoles Arrels (dins el públic) i de la Bressola (al privat associatiu) perden llur condició de « hors-la-loi ».

Ara queda per desenvolupar a tot arreu on la demanda ho justifica aquesta oferta d’ensenyament que garanteix l’excel·lència dels resultats en llengües evidentment però també en francès i en disciplines científiques.

ELS ESTUDIANTS DE CATALÀ VISITEN EL CENTRE DEPARTAMENTAL DE RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI

L’IFCT (Institut Franco-Català Transfronterer) comunica :
Els estudiants de 1r any de Llicenciatura de català, acompanyats de llur professor Joan Francesc CASTEX van visitar el Centre departamental de restauració del patrimoni en el marc de llur curs de Patrimoni de Catalunya Nord. Han pogut aprendre les missions i les tècniques del sol servei departamental de conservació del patrimoni de tot França : inventariar, restaurar i valoritzar el riquíssim patrimoni nord-català : 2500 edificis, 800 dels quals religiosos, 20 000 objectes.

La directora Isabelle Jubal-Despéramont i el conservador Guillem Dalmau van explicar el treball minució de restauració de quadres, retaules, escultures o goigs, tots tresors conservats per les comunes i les esglésies de departament, dins el seu entorn original.

Els estudiants van poder apreciar la tasca apassionant i essencial per la cultura viva del país català assegurada pel Consell departamental i, qui sap, que podria suscitar vocacions.