Els cursos de l’APLEC

Una de les actuacions principals de l’APLEC són les intervencions de català a les escoles de Catalunya Nord
• Intervinents de CATALÀ a les escoles (2017-2018):
– unes 9 400 h / any entre el programa Albera i Vila de Perpinyà
– 31 ensenyants empleats
– 43 pobles
– 89 escoles, de les quals 25 a Perpinyà
– 7 250 mainatges han pogut aprendre català.