Cròniques dels intervinents i intervinentes

Les cròniques dels intervinents i de les intervinentes de l’APLEC, algunes publicades a L’Indépendant i a altres mitjans de comunicació locals, on s’exposa la tasca que duen a terme en les escoles i col·legis de Catalunya Nord:

Els alumnes de CM2 (cinquè de primària) de l’escola Tilleuls de Cornellà de la Ribera van compartir sortida a Cotlliure amb llurs corresponsals de la classe de sisena opció català del col•legi de Millars. Entre d’altres professionals, la Carole, intervinenta de català de l’APLEC al vilatge de Cornellà hi participa de manera activa per fer possible aquest projecte lingüístic i cultural.
El 20 de novembre es va publicar a L’Indépendant l’article redactat per la Carol, la intervinenta de català de l’APLEC a l’escola Tilleuls de Cornellà de la Ribera.

A la classe de CM2 (de cinquè de primària) la Carol dinamitza el català en els tallers innovadors que fan de llengües amb les TIC. El projecte de català també inclou una correspondència amb la classe de sisena del Col·legi de Millars.

A Vilanova de Raó fem català i ciències alhora A Villeneuve-de-la-Raho aprenons le catalan avec les sciencies

-article redactat per la intervinenta Patrícia Escamilla, el 18 de desembre de 2019-

L’aprenentatge de les llengües amb les ciències és a la classe de català. Va ser a l’assignatura de català que els alumnes de CE1 de Vilanova de Raó van trobar perquè els noms dels dies de la setmana s’assemblen tant als nom dels planetes. Els alumnes van deduïr que també en la llengua francesa, italiana i tantes altres llengües llatines els noms son semblants. El coneixement d’una nova llengua condueix cap a una nou decobriment i una obertura cap a altres realitats i altres mons. El treball del català a l’escola és crear un ambient idoni per l’aprenentatge de nous idiomes estangers i regionals, intentant crear en l’infant la curiositat per apropar-lo a una dimensió internacional.

Els alumnes amb la revista « Mil Dimonis » publicada per l’APLEC.

L’apprentissage des langues avec les sciences c’était en cours de catalan. Les élèves de CE1 de Villeneuve-de-la-Raho ont réfléchi le pourquoi des jours de la semaine ressemblent autant en français et en catalan ….en observant les planètes. Les élèves se sont plongés dans un univers multilingues car en catalan, en espagnol, italien et d’autres langues latines il y a des fortes ressemblances. La connaissance d’une nouvelle langue amène vers une nouvelle découverte, une ouverture vers d’autres réalités et d’autres mondes. Le travail des interventions de catalan est de créer un environnement et un climat propices à l’apprentissage des langues étrangères et régionales, et d’ouvrir l’enfant aux d’autres cultures puis à la dimension internationale.

Comença el curs de català per als més petits de l’escola Jules Ferry Début du cours de catalan pour les petits à l’école Jules Ferry

-article redactat per la intervinenta Hind Lahmar, el 11 de desembre de 2019-

Amb l’intervinenta Lahmar Hind de l’APLEC, Associació per l’ensenyament del català, els nins i les nines escolaritzats a l’escola pública Jules Ferry, a Perpinyà han començat a descobrir i aprendre el català el 29 de novembre. El primer dia hem après a dir tots: Bon dia, fins aviat i adiu!

També hem començat a aprendre dues cançons en català i, finalment, hem parlat una mica del projecte que hem preparat per viure tots junts abans de les vacances de Nadal: explicar i fer-los descobrir qui és el tió i haver d’alimentar-lo, aprendre la cançó, i tenir paciència per esperar el dia que el farem cagar, belleu caramels o quelcom d’altra.

Gràcies a l’APLEC els petits i també nosaltres els intervinents tindrem l’oportunitat d’aprendre i de practicar a l’escola la llengua catalana cada dia.

Avec l’intervention de Lahmar Hind de l’association APLEC (Association de l’apprentissage de la langue catalane), les enfants de l’école Jules Ferry de Perpignan, avons commencé à apprendre et découvrir cette langue le 29 novembre 2019.

Le premier jour nous avons appris à dire: Bon dia, adiu et fins aviat ! Nous avons aussi commencé à apprendre deux chansons catalanes et pour finir, nous avons parlé du projet préparé pour fêter le Noël avant les vacances: connaître le “tió”, le nourrir, apprendre ça chanson et surtout patienter à l’arrivée du jour où il nous donnera des bonbons.

Grâce à l’APLEC, petits et grands auront l’opportunité d’apprendre et de pratiquer le catalan à l’école publique tous les jours

Parlem català des de ben petits! Nous parlons catalans depuis tout petits !

-article redactat per la intervinenta Chaimaa Amismau, el 2 de desembre de 2019-

Els nens i nenes de l’escola maternal Hyacinthe Rigaud a Perpinyà han tornat a començar aquest divendres 29 de novembre a parlar català amb l’intervinenta Chaimaa de l’APLEC, l’Associació per l’ensenyament del català finançada per les ajudes dels consells departamentals i regionals i de la Sioccat. Han conegut la nova mascota, la girafa Gisela, que porta els colors de la bandera catalana, groc i vermell. Han cantat la cançó del « cargol treubanyes » , « sol solet » i han après a dir els noms dels animals. Gràcies a l’Associació APLEC els més petits tindran l’oportunitat de practicar la llengua catalana cada setmana cantant cançons populars infantils i així fer efectiva la promoció de la diversitat llingüística.

Els nens i nenes de l’escola maternal Hyacinthe Rigaud aprenen els animals amb la intervinenta de l’APLEC, la Chaimaa.

Les enfants de l’école maternelle Hyacinthe Rigaud à Perpignan ont recommencé ce vendredi 29 novembre à parler catalan avec l’intervenante Chaimaa de l’APLEC, l’Associació per l’ensenyament del català financée par les aides des conseillés départementaux et régionaux et la Sioccat. Ils ont connu la nouvelle mascotte, la girafe Gisela, portant les couleurs du drapeau catalan, jaune et rouge. Ils ont chanté la chanson du « cargol treu banyes », l’escargot, et « sol, solet » petit soleil et ils ont appris à dire les noms des animaux. Grâce à l’association APLEC les plus petits ont l’opportunité de pratiquer la langue catalane chaque semaine en chantant des chansons infantiles populaires rendant ainsi effective la promotion de la diversité linguistique.

La reentrada en català a Pesillà! – La rentrée en catalan a Pézilla!

-article redactat per la intervinenta Cristina Comjuncosas el 26 de setembre de 2019-

Des del 13 de setembre, Cristina, la intervinenta de l’APLEC, Associciació per a l’Ensenyament del Català, a reprès les classes de llengua catalana a l’escola maternal Marie Mlliès de Pesillà de la Ribera.

La reentrada ha estat molt satisfactòria. Els infants han retrobat amb alegria la jirafa Montserrat que és sempre acompanyada per la Senyera, la bandera catalana. Han après els noms de les diferents parts del cos amb un poema i la cançó “En Joan Petit quan balla”.

Aujourd’hui vendredi 13 Septembre, l’intervenante Cristina de l’Aplec ( Association pour l’Enseignement du Catalan) a repris les cours de langue et culture catalane à l’école maternelle Marie Mélliès de Pézilla la Rivière.

Les enfants ont retrouvé avec joie leur mascotte la girafe Montserrat qui est toujours accompagnée par le drapeau catalan, la Senyera.

Ils ont appris les noms de différentes parties du corps avec un poème et la chanson “El Joan Petit quan balla”.

Une très bonne rentrée à l’école pour tous les enfants.

El 2 d’octubre es va publicar a L’Indépendant l’article redactat per l’Anna Maria Alart, la intervinenta de català de l’APLEC a l’escola Vinçà.