L’ENSENYAMENT EN CATALÀ SEMPRE EN QÜESTIÓ: QUÈ FARÀ EN CASTEX ?

L’APLEC resta inquieta després de les conclusions del Rapport sur les langues régionales (Euzet i Kerlogot, vegeu article de l’Indépendant del 1/8/2021) lliurat al primer ministre el 21 de juliol pels diputats missionats per proposar solucions a l’impasse generat per la decisió del Consell constitucional d’il·legalitzar l’ensenyament immersiu i els accents de les llengües regionals.

Els diputats català i bretó confessen que el marge de maniobra és estret i incert; suggereixen una definició per via reglamentària de l’ensenyament immersiu que seria susceptible de tranquil·litzar els jutges constitucionals i de rebaixar l’hostilitat dels poders públics envers les llengües regionals… Més enllà de la segurització dels ensenyament immersius existents en català – de la Bressola i d’Arrels dins el públic – l’important resta la generalització de l’ensenyament públic bilingüe (75% del bilingüe i immersiu actual) sol susceptible de garantir l’accés de totes les famílies que ho volen a la transmissió del català per llurs infants (76% dels habitants favorables).

Cal imperativement que el primer ministre i l’Educació nacional facin respectar els textos existents, difusin la informació a les famílies (programat per l’OPLC) i estendre l’oferta de bilingüisme a tot el departament.

L’APLEC compta sus d’una propera trobada amb Jean Castex per insistir sobre la missió del servei públic de normalitzar l’ensenyament de català : coeficients del bac, continuïtat de la iniciació al col·legi, formació i reclutament de professors bilingües…

L’APLEC HA REBUT LA MISSIÓ LLENGÜES REGIONALS DE CASTEX

L’APLEC va rebre divendres a la Universitat el diputat Christophe Euzet encarregat pel primer ministre de fer el punt sobre la situació d’impasse dins el qual se troba actualment el govern després de la decisió del Consell constitucional de declarar il·legals l’ensenyament immersió i els accents de les llengües regionals. La missió del diputat de Seta – i del diputat bretó Yannick Kerlogot – és d’escoltar les associacions que defenen les llengües regionals i de tornar per mitjan juliol a Jean Castex les proposicions.

L’APLEC ha comunicat al diputat la còlera i la indignació dels actors de terreny i de les famílies que senten com una veritable humiliació la bufetada del Consell constitucional. L’associació que promou l’ensenyament del català sota totes les formes des de fa 38 anys ha explicat a l’encarregat de missió les seus proposicions : desactivitar la interpretació abusiva de l’article 2 sobre el caràcter exclusiu i excloent del francès, garantir la igualtat en dret de les llengües de França, definir dins una llei de llengües els usos autoritzats del francès i de les llengües de les regions, i entre altres l’ensenyament immersiu en llengua regional i llurs accents i signes diacrítics.

L’APLEC ja preveu si cap avenç és constatat a la reentrada de cridar a mobilitzar tots els defensors del català al setembre i al llarg de tot l’any escolar.