EL BILINGÜISME CATALÀ EN PERILL A DIVERSES ESCOLES DE CATALUNYA NORD

L’APLEC, Associació per a l’Ensenyament del Català, comunica :

Foto APLEC : Els nins i els pares de les classes bilingües volen mestres bilingües ! Parents et enfants des classes bilingues veulent des professeurs des écoles …bilingues !

L’APLEC ha estat alertada des de fa uns dies per pares d’alumnes inquiets per la continuïtat de l’ensenyament bilingüe en català a la reentrada 2017. En efecte, a causa de la manca de professors d’escoles bilingües, de llur afectació a postes monolingües en francès o d’una dolenta organisació, diverses escoles de Catalunya Nord (al menys 7 que proposen el bilingüisme, entre les quals Ribesaltes, el Voló, Arrels…) se trobaran a la reentrada sense el professor d’escola bilingüe indispensable als ensenyaments en català.

L’APLEC demana, amb els pares concernits, que totes les disposicions siguin preses el més aviat per garantir la continuïtat pedagògica de l’ensenyament bilingüe en català als alumnes d’aquestes fileres, continuïtat pedagògica de fet obligada per llei. És inadmissible que el bilingüisme que constitueix un avantatge per als nostres infants, un atot per llur futur professional sabotejat per un funcionament administratiu deficient. Recordem que en l’espai transfronterer on el català és cada cop més present, de transmetre la llengua a les noves generacions és un deure. A més el bilingüisme, pedagogia innovadora i performant no solament és plebiscitat pels pares però sobretot és organitzat de manera reglamentària per l’Educació Nacional !

Després de reduir els horaris al secundari, de refusar d’obrir l’ensenyament facultatiu als col·legis, el bilingüisme en català al primar és la propera víctima ? L’APLEC se reunirà properament amb els elegits catalans, i també amb els responsables del nou gabinet del Ministre d’Educació i no mancarà pas de denunciar aquests disfuncionaments incomprensibles i inacceptables. Contacte : aplec@aplec.cat Continua llegint «EL BILINGÜISME CATALÀ EN PERILL A DIVERSES ESCOLES DE CATALUNYA NORD»

EL COL·LEGI DE PIÀ REFUSA D’OBRIR EL CATALÀ MALGRAT LA DEMANDA DE LES FAMÍLIES

LE COLLÈGE DE PIÀ REFUSE D’OUVRIR LE CATALAN MALGRÉ LA DEMANDE DES FAMILLES

L’APLEC, Associació per a l’Ensenyament del Català, comunica :

Une fois de plus, l’APLEC se trouve dans l’obligation de dénoncer l’anticatalanisme du collège de Pià qui refuse pour la énième fois d’ouvrir l’enseignement du catalan en 6ème malgré la demande explicite et réitérée des familles. Une fois encore l’APLEC constate l’hostilité manifeste de responsables de collège envers une langue catalane pourtant bien mal en point, mais aussi le non respect de la législation et de la réglementation en vigueur qui permet l’enseignement des langues régionales « tout au long de la scolarité ». Plusieurs parents qui ont demandé que leur enfant continue le catalan commencé à l’école grâce à la volonté de la commune et du Conseil Départemental, se sont vu opposée une fin de non recevoir. Cette situation scandaleuse dure depuis plusieurs années à Pià. Malgré les postes de professeurs de catalan mis au concours chaque année par le Ministère, plusieurs établissements, comme le collège de Pià, jouent ouvertement contre le catalan.

L’APLEC demande aux responsables académiques (rectrice et directeur de l’Éducation Nationale) ainsi qu’aux élus d’intervenir au plus tôt pour faire comprendre à la principale de Pià que nous ne sommes plus à l’époque de Jules Ferry où le mot d’ordre était : « Soyez propres. Parlez français », où la France poursuivait une mission civilisatrice des « peuples inférieurs ». Il est indisensable que le collège de Pià accueille un professeur de catalan et ouvre l’enseignement facultatif de la langue de sa région dès la rentrée prochaine pour tous les parents qui le demandent. À défaut, l’APLEC et les parents d’élèves étudieront toutes dispositions susceptibles de convaincre les anticatalans de respecter le cadre légal et la volonté légitime et démocratique des parents d’élèves. Contact : aplec@aplec.cat.

L’IEC posa en línia el Diccionari amb la nova ortografia i treballa a la Gramàtica accessible a internet

Alà Baylac Ferrer, membre de l’IEC, comunica :

La lingüista valenciana i membre de l’IEC, Maria Josep CUENCA

L’Institut d’Estudis Catalans ja ha posat en línia el Diccionari de la llengua catalana amb la nova ortografia reformada (http://dlc.iec.cat). Això permet que tothom pot verificar la manera d’escriure de tots els mots que han pogut conèixer una modificació recent, com per exemple « erradicar » en lloc de « eradicar » o el « sol » en lloc de « sòl ». En la mateixa perspectiva, la Secció Filològica de l’IEC està treballant a la versió « essencial en línia » de la nova Gramàtica (presentada a Perpinyà el passat 29/3). La Gramàtica de la llengua catalana serà doncs aviat declinada en versió paper completa, en versió essencial en línia i en versió bàsica d’ús divulgativa. L’equip encarregat de la feina, encapaçat per la lingüista valenciana Maria Josep Cuenca, preveu que la versió « essencial » en línia sigui enllestida a final de 2017. És concebuda com una base de dades amb vies de consultes múltiples, quadres sintètics i exemples destacats.

La Secció Filològica de l’IEC – l’equivalent de l’acadèmia pel català – se va reunir en sessió ordinària el 7 d’abril 2017. Els membres nord-catalans hi van expressar la satisfacció per la presentació a Perpinyà de la Gramàtica el 29 de març (a la Universitat i a la Casa de la Generalitat). La Secció Filològica també va aprovar les recomanacions Sobre la variació i la prescripció en les orientacions normatives elaborades per la Comissió d’Estandardització amb l’objectiu « de fer-les assequibles a qualsevol persona ». Permeten al qualsevol usuari de la llengua d’aprofundir els seus coneixements sobre les variants de la llengua catalana (geogràfiques, registres – formal o col·loquial -, modalitats – oral o escrit, per exemple), i sobre els criteris d’utilització de les variants de la llengua en funció de les situacions de comunicació.