HA COMENÇAT LA PREPARACIÓ A L’AGREGACIÓ DE CATALÀ

Aquesta setmana ha començat la preparació a l’agregació de català posat en plaça per l’IFCT a la Universitat de Perpinyà amb els temes del programa relacionats amb el modernisme, amb les intervencions de la professora de literatura Irene Muñoz.

Tots els candidats inscrits al concurs o les persones interessades per la preparació de les proves s’han d’inscriure el més ràpidament per poder seguir les classes (presencials o a distància).

Contacte i informacions al secretariat de l’IFCT : ifct@univ-perp.fr o 04 68 66 22 10.

Les intervencions previstes fins a la data de les proves en la preparació a l’agregació de català tractaran dels punts del programa : el modernisme, Solitud de Víctor Català, El navegant de Joan Lluís Lluís, la poesia de Joan Maragall, El llibre de meravelles de Ramon Llull, les llengües regionals i la Revolució francesa, així com de la metodologia de la composició.

A difondre sense moderació.

COMENCEN ELS CURSOS D’ESTUDIS CATALANS I LES REUNIONS D’INFORMACIÓ A LA UNIVERSITAT

L’IFCT (Institut Franco-Català Transfronterer) comunica:
Els cursos de la Llicenciatura d’Estudis Catalans i del màster MEEF (Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation que prepara al professorat i al CAPES de català) comencen la setmana del 10 de setembre. L’acolliment dels estudiants és previst la premera setmana de setembre. Les reunions d’informació tindran lloc segons el calendari següent : dimarts 4 de setembre a 14h, estudiants de màster MEEF Català Secundari, dimecres 5 de setembre a 9h, estudiants de 1r any de Llicenciatura (L1), dijous 6 de setembre a 15h30, estudiants de L2, L3.
Les inscripcions mentrestant són obertes a l’escolaritat central i se continuaran de fer fins al mes d’octubre. Totes les persones interessades per aprofundir el seu coneixement de la llengua catalana, de la societat i de la cultura dels Països Catalans, així com per les qüestions relatives a les relacions transfrontereres en general (particularment d’actualitat els darrers temps amb el procés d’autodeterminació de Catalunya Sud) se poden informar de les modalitats d’inscripció a un dels diplomes dels Estudis Catalans (llicència, màsters, màsters MEEF, Certificats de Llengua Catalana) a prop del secretariat de l’IFCT, l’Institut Franco-Català Transfronterer : ifct@univ-perp.fr i al 04 68 66 22 10. L’an passat, uns 189 étudiants van seguir una de les formacions dels diplomes de català de la Universitat de Perpinyà.

Informació sobre la llicenciatura:

Díptic en català

Díptic en francès