OFICINA PÚBLICA DE LA LLENGUA CATALANA : ENDAVANT!

L’Associació per a l’ensenyament del català, l’APLEC se felicita de l’anunci de la creació propera de l’OPLC, l’Oficina Pública de la Llengua Catalana, encara que l’Estat, després d’una llarga hesitació de més d’un any, sembla que s’hi engatgi amb prudència i en imposant una configració reduïda de l’organisme comparat al que proposaven els catalans (contràriament a les oficines basca i occitana, els ministeris de Cultura i d’Educació no formarien pas part directament de l’estructura).

L’APLEC demana que l’OPLC se posi en plaça el més ràpidament possible, a la seua seu de la Universitat de Perpinyà, després que s’informessin els partenaris del comitè de pilotatge. Donada la urgència de la situació de la llengua catalana, els menesters enormes i les inquietuds cada cop més grans davant les conseqüències de les darreres reformes de l’ensenyament que tendeixen a marginar l’aprenentatge del català i el bilingüisme, és imperatiu que l’OPLC sigui en ordre de marxa ja al segon semestre 2019. Com va ser el cas al País Basc, l’èxit de l’eina se mesurarà als resultats efectius de la política lingüística decidida en matèria de desenvolupament de l’ensenyament del català i de difusió dins la societat. Contacte : aplec@aplec.cat, 04 68 66 22 11.

OBERTURA DELS QUADERNS DE GREUGES DE LA LLENGÜA CATALANA

Quaderns de greuges a completar en línia / Cahiers de doléances à compléter en ligne

A l’ocasió de la consulta ciutadana llançada a tot el país, els Estudis Catalans de la Universitat de Perpinyà, en partenariat amb l’APLEC obren a tots els ciutadans preocupats pel futur de la llengua catalana un Quadern de greuges destinat a recollir les remarques i propostes susceptibles de millorar la situació de la llengua catalana i del seu ensenyament a Catalunya Nord. L’IFCT i la Universitat de Perpinyà són implicats en la futura Oficina pública de la llengua catalana i llancen amb aqueixa operació una primera tasca d’anàlisi i de treball constructiu per la posada en marxa d’una política lingüística pel català. L’acció pretén també participar a la concertació ciutadana en curs i contribuir a una millora de la pràctica democràtica. L’APLEC té per a objectiu el desenvolupament de l’ensenyament del català i en català sota sotes les les seues formes. S’associa a la iniciativa de l’IFCT per organitzar l’operació dels Quaderns de greuges de la llengua catalana. Els Quaderns són disponibles del 16 al 31 de gener 2019 a la Casa dels Països Catalans (IFCT – Universitat) i en línia a : www.aplec.cat. La recollida serà conclosa per un debat. Les informacions dels Quaderns i els propòsits recollits durant el debat seran comunicats a la comissió del « Gran debat », a la prefectura i al govern. Les contribucions se poden fer a títol individual o en nom d’entitats. Poden anar acompanyades del nom, adreça, telèfon i mail.

(Version française ↓)

Continua llegint «OBERTURA DELS QUADERNS DE GREUGES DE LA LLENGÜA CATALANA»