36a ASSEMBLEA GENERAL DE L’APLEC a POLLESTRES

Divendres 5 de juliol va tenir lloc la 36a Assemblea general de l’APLEC. Constatacions -qualques unes- positives i encara moltes de negatives.
Pels elements positius :
• demanda sempre forta del català per les famílies i menester d’estendre l’ensenyament de la llengua a tothom (garantint així la igualtat),
• creixement lent de les classes bilingües,
• creació de l’agregació de català,
• creació d’una eina que esperem eficaç -l’OPLC, Oficina pública de la llengua catalana- al si de la qual són representades totes les administracions (Estat, Regió, Departament, comunes) i també Universitat i associacions catalanes,
• la continuïtat de les tasques de l’APLEC (gràcies al support i als finançaments de comunes, Departament, Regió), entre les més importants: cursos de català a les escoles, edició de la revista ‘Mil Dimonis’, animacions i nombroses intervencions de l’associació en defensa de l’ensenyament del català.

Entre les constatacions inquietants i no gaire satisfactòries, trobem un dèficit d’implicació i de militància (davant d’una situació de l’ensenyament encara MOLT lluny de ser normalitzada), uns senyals inquietants com la supressió per la Vila de Perpinyà del Servei de la llengua catalana, uns disfuncionaments greus en l’ensenyament públic (professors de català que no ensenyen català quan molts col·legis no obren el català), manca de mestres bilingües, viver massa fluix d’estudiants per alimentar els estudis universitaris i les carreres de l’ensenyament en català…

Els OBJECTIUS de l’APLEC continuen sempre els mateixos després de 36 anys d’existència, signe que no avancem prou o que anem reculant… : com a altres regions, TOTS els alumnes de Catalunya Nord han de fer iniciació al català, totes les famílies que volen han de poder posar els fills i filles en classes bilingües. Molta feina per fer doncs…

OFICINA PÚBLICA DE LA LLENGUA CATALANA : ENDAVANT!

L’Associació per a l’ensenyament del català, l’APLEC se felicita de l’anunci de la creació propera de l’OPLC, l’Oficina Pública de la Llengua Catalana, encara que l’Estat, després d’una llarga hesitació de més d’un any, sembla que s’hi engatgi amb prudència i en imposant una configració reduïda de l’organisme comparat al que proposaven els catalans (contràriament a les oficines basca i occitana, els ministeris de Cultura i d’Educació no formarien pas part directament de l’estructura).

L’APLEC demana que l’OPLC se posi en plaça el més ràpidament possible, a la seua seu de la Universitat de Perpinyà, després que s’informessin els partenaris del comitè de pilotatge. Donada la urgència de la situació de la llengua catalana, els menesters enormes i les inquietuds cada cop més grans davant les conseqüències de les darreres reformes de l’ensenyament que tendeixen a marginar l’aprenentatge del català i el bilingüisme, és imperatiu que l’OPLC sigui en ordre de marxa ja al segon semestre 2019. Com va ser el cas al País Basc, l’èxit de l’eina se mesurarà als resultats efectius de la política lingüística decidida en matèria de desenvolupament de l’ensenyament del català i de difusió dins la societat. Contacte : aplec@aplec.cat, 04 68 66 22 11.