FULLÀ INAUGURA CURSOS DE CATALÀ AMB L’APLEC

Per primer cop, els alumnes de l’escola primària de Fullà, a la vall de la Rotjà, han començat cursos de català amb l’APLEC, l’Associació per a l’ensenyament del català.

L’ensenyant de català, Anabel, intervé 1h30 per setmana a l’escola des de dijous 26 de novembre i fins a la fi de l’any escolar. Els cursos de català són posats en plaça en el marc de l’ensenyament de la llengua regional previst pels textos de l’Éducation nationale a llarg de tota l’escolaritat.

Els alumnes que s’han perfeccionats durant tot el primari poden després continuar el català al col·legi (a Prada). Els cursos organitzats en primari per l’APLEC són possibles gràcies al suport financer de la comuna, del Departament i de la Regió.

Els alumnes de Fullà s’afegeixen als més de 9 000 alumnes de maternal i elemental que reben cada any una formació a la llengua catalana.

L’APLEC DEMANA UN ‘VERITABLE’ MÀSTER MEEF DE PROFESSOR DE LES ESCOLES BILINGÜE

Qaun les INSPE – Instituts de formació dels professors de les escoles – estan elaborant aquests dies els continguts de les formacions per als pròxims anys, l’APLEC demana la creació i la posada en plaça d’un veritable màster MEEF – Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation – de professor de les escoles bilingüe en català per la reentrada 2021.

L’actual formació que només inclou 2h setmanals en llengua catalana no permet de preparar efectivament els ensenyants bilingües, ni de reforçar llurs competències en llengua catalana.

L’APLEC demana que un màster integrant les matèries indispensables a la formació d’ensenyants bilingües catalanòfones (llengua i cultura catalanes, didàctica del bilingüisme, disciplines EN català) sigui creat en el contracte en curs d’acreditació pel Ministeri.

El desenvolupament del bilingüisme i un ensenyament bilingüe de qualitat passen per una veritable formació dels professors de les escoles bilingües (sobre els models corsos o bretons que ja existeixen).

Correus han estat enviats per l’APLEC en aquest sentit a l’INSPE de Montpeller, als elegits, als responsables de l’ensenyament del català de l’Acadèmia i al Ministeri (amb còpia a primer ministre).

INSCRIPCIONS en LLICENCIATURA i en MÀSTER : EL CATALÀ, POSA-T’HI !

Després un any escolar i universitari estrany i estressant, els estudiants aprofiten de les primeres setmanes de l’estiu per enllestirr llurs projectes professionals i preparar llurs dossiers d’inscripció.

Ara és el moment de pensar a la via dels estudis superiors de català a la Universitat de Perpinyà, i d’aprofitar del plus ‘català’ : llicenciatura i màster d’Estudis catalans condueixen a les professions de l’ensenyament del català i de l’ensenyament bilingüe, als oficis de la traducció i a totes les feines per lesquals una sòlida formació de llengua i civilizació catalanes, així com coneixences en qüestions transfrontereres representen un plus i un argument decisiu a l’hora de la inserció professional en molts dominis d’activitats.

Nombroses modalitats són proposades per fer estudis superiors de català : presencia, a distància, en doble inscripció, a mig temps… Inscripcions i informacions en línia a www.univ-perp.fr des d’ara i fins al setembre. Per qualsevol precisió o projecte individual específic contacteu directament l’IFCT : ifct@univ-perp.fr o per telèfon (33/0) 468 66 22 10.