Els diputats Euzet i Kerlogot de la Missió sobre l’ensenyament de les llengües regionals han tornat llur còpia al primer ministre el 21 de juliol

La missió sobre ensenyament de les llengües regionals – i en particular sobre l’ensenyament immersiu – encarregada pel primer ministre als diputats Christophe EUZET (a l’Erau) i Yannick KERLOGOT (a Bretanya) han tornat el 21 de juliol el seu estudi a Jean CASTEX, i n’ha comunicat còpia a l’APLEC (amb qui s’havia reunit fa poques setmanes).

Els diputats hi fan llurs recomanacions per mor d’intentar solucionar l’impasse i el bloqueig dins el qual el Consell constitucional i el Ministre d’Educació han posat el país sentenciant el caràcter inconstitucional de l’ensenyament immersiu i dels accents de les llengües « regionals ».

L’APLEC analitzarà el Rapport ; comunicarà properament els comentaris que en treu i les actuacions a venir. 

Clica en la següent imatge per accedir a l’informe :

L’APLEC HA REBUT LA MISSIÓ LLENGÜES REGIONALS DE CASTEX

L’APLEC va rebre divendres a la Universitat el diputat Christophe Euzet encarregat pel primer ministre de fer el punt sobre la situació d’impasse dins el qual se troba actualment el govern després de la decisió del Consell constitucional de declarar il·legals l’ensenyament immersió i els accents de les llengües regionals. La missió del diputat de Seta – i del diputat bretó Yannick Kerlogot – és d’escoltar les associacions que defenen les llengües regionals i de tornar per mitjan juliol a Jean Castex les proposicions.

L’APLEC ha comunicat al diputat la còlera i la indignació dels actors de terreny i de les famílies que senten com una veritable humiliació la bufetada del Consell constitucional. L’associació que promou l’ensenyament del català sota totes les formes des de fa 38 anys ha explicat a l’encarregat de missió les seus proposicions : desactivitar la interpretació abusiva de l’article 2 sobre el caràcter exclusiu i excloent del francès, garantir la igualtat en dret de les llengües de França, definir dins una llei de llengües els usos autoritzats del francès i de les llengües de les regions, i entre altres l’ensenyament immersiu en llengua regional i llurs accents i signes diacrítics.

L’APLEC ja preveu si cap avenç és constatat a la reentrada de cridar a mobilitzar tots els defensors del català al setembre i al llarg de tot l’any escolar.